گواهینامه ها و استانداردها

شرکت گوهر زعفران فعال در صادرات زعفران، موفق گردیده دستاوردها و گواهینامه های بسیاری را کسب نماید. این شرکت صادراتی تاکنون توانسته عنوان صادر کننده نمونه زعفران را طی سالیان متوالی به خود اختصاص دهد. در ذیل برخی از دستاوردها و گواهینامه های شرکت گوهر زعفران به اختصار بیان گردیده است.


 • کسب عنوان صادرکننده نمونه استانی سال 1395
 • دریافت گواهینامه ISO 22000
 • دریافت گواهینامه Halal
 • دریافت گواهینامه استاندارد بین المللی زعفران (ISO 3632:2011)
 • دریافت گواهینامه استاندارد بین المللی صلاحیت آزمایشگاهها (ISO/IEC 17025:2005)
 • دریافت نشان استاندارد بین‏ المللی ISO 9001 برای مدیریت کیفیت (سال 1389)
 • دریافت نشان استاندارد بین‏ المللی HACCP برای مدیریت بحران (سال 1389)
 • دریافت نشان استاندارد بین ‏المللی OHSAS 18001 برای مدیریت سلامت و امنیت (سال 1389)
 • کسب عنوان صادرکننده برتر کشوری سال 1389
 • کسب عنوان صادرکننده نمونه استان خراسان رضوی در سال 1391
 • کسب عنوان صادرکننده برتر کشوری سال 1391
 • 'گواهینامه ارگانیک
 • کسب گواهینامه بین المللی سیستم مسئولیت پذیری اجتماعی SA8000 در سال 1391
 • کسب عنوان صادرکننده برتر کشوری در سال 1390
 • کسب عنوان واحد نمونه اداره نظارت بر مواد غذایی و بهداشتی در سال 1389
 • کسب عنوان صادرکننده نمونه استان خراسان رضوی در سال 1389
 • کسب عنوان صادرکننده نمونه استان خراسان رضوی در سال 1388
 • کسب عنوان صادرکننده نمونه استان خراسان رضوی در سال 1387
 • دریافت مدرک FDA از موسسه نظارت بر غذا و دارو آمریکا (سال 1390)
 • دریافت نشان استاندارد بین ‏المللی ISO 22000:2005
 • کسب لوح تقدیر صادرکننده نمونه استان خراسان رضوی در سال 1387
 • صادر کننده نمونه سال 1390 استان خراسان
 • صادر کننده نمونه سال 1389 کشوری
 • صادر کننده نمونه سال 1390 کشوری
 • صادر کننده برتر سال 1391
 • صادرکننده نمونه سال 1392
 • صادر کننده نمونه سال 1387 استان خراسان
 • صادر کننده نمونه سال 1389 استان خراسان
 • صادر کننده نمونه سال 1388 استان خراسان
 • واحد نمونه ششمین همایش معرفی واحدهای نمونه صنایع غذایی و محصولات بهداشتی استان خراسان رضوی
 • صادر کننده نمونه سال 1389 استان خراسان ( بانک توسعه صادرات ایران)
 • صادر کننده نمونه سال 1391 استان خراسان