محصولات ویژه

شرکت گوهر زعفران صادر کننده نمونه زعفران ایرانی

شرکت گوهر زعفران صادر کننده نمونه زعفران ایرانی گوهر زعفران صادر کننده زعفران با مرغوبترین کیفیت به اکثر نقاط دنیا می باشد. این شرکت زعفران را به صورت مستقیم از مزارع جمع آوری و سپس به صورت بهداشتی به انبار منتقل نموده و پس از انجام آزمایشهای فیزیكی، شیمیایی و میكروبی زعفران را بسته بندی و به بازار صادر می کند.
شرکت گوهر زعفران هیچگونه نمایندگی رسمی در هند ندارد