شرایط و ضوابط

متن زیر قراردادی حقوقی بین شما بعنوان کاربر و سایت شرکت گوهر زعفران می ‌باشد.
  1. مالکیت معنوی

  2. کلیه عناصر موجود در این وب سایت، شامل اطلاعات، اسناد، تولیدات، لوگوها، گرافیک، تصاویر و خدمات، کلاً متعلق به سایت شرکت گوهر زعفران می‌باشد و هیچ شخص حقیقی و حقوقی بدون اجازه کتبی صاحب عناصر مذکور (شرکت گوهر زعفران) اجازه کپی کردن، توزیع، نشرمجدد، واگذاری (Download)، نمایش، ارسال و انتقال آنها را ندارد.

  3. شرایط استفاده از خدمات سایت

  4. به محض پذیرش عضویت شما در سایت شرکت گوهر زعفران عضویت شما بیانگر پذیرش کلیه ضوابط و مقررات سایت بوده و متعهد هستید به این ضوابط احترام گذاشته و آنها را رعایت کنید.